Vítejte     Prohlížení     Uchazeč  
 

Veřejná část portálu IS STAG umožňuje všem nepřihlášeným uživatelům prohlížení údajů, které jsou evidovány v databázi IS STAG.
V sekci Prohlížení je možné zobrazit zejména:

  • studijní programy a obory, předměty, rozvrhy
  • pracoviště a učitele
  • číselníky budov a místností

Pokud jste uživatelem systému IS STAG (student, vyučující) nejprve se prosím přihlašte.

PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU IS/STAG

Pro přihlášení do personalizované části využijí jak zaměstnanci, tak studenti svůj účet NetID.

NetID pro zaměstance má tvar jmpr1234. V případě problémů s přihlášením pro zaměstnance je možno kontaktovat helpdesk na telefonních klapkách 6777 nebo 6778.

NetID pro studenty má tvar st123456. Studenti mají NetID vytištěno na průkazu studenta. Postup aktivace NetID studentů je možno provést podle podle návodu