Předměty pracoviště: UEV

» Seznam fakult » FES
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UEV/ABPS Budget and Finances of Public Sector
UEV/ABPS Budget and Finances of Public Sector Zimní a letní Angličtina 6  
UEV/AEKO1 Economics I
UEV/AEKO1 Economics I Zimní Čeština 6  
UEV/AEKO2 Ekonomie II
UEV/AEKO2 Ekonomie II Letní Čeština 6  
UEV/AEPS Economics of Public Sector
UEV/AEPS Economics of Public Sector Zimní Angličtina 6  
UEV/AHPU Economic Policy of EU
UEV/AHPU Economic Policy of EU Zimní Angličtina 4  
UEV/AMAK1 Macroeconomics I
UEV/AMAK1 Macroeconomics I Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UEV/AMAK2 Macroeconomics II
UEV/AMAK2 Macroeconomics II Letní Angličtina 4  
UEV/AMEK Mathematic Economics
UEV/AMEK Mathematic Economics Letní Angličtina 4  
UEV/AMFI Municipal Finance
UEV/AMFI Municipal Finance Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UEV/AMIK1 Microeconomics I
UEV/AMIK1 Microeconomics I Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UEV/AMIK2 Microeconomics II
UEV/AMIK2 Microeconomics II Zimní Angličtina 4  
UEV/AMVS Management veřejného sektoru
UEV/AMVS Management veřejného sektoru Zimní Angličtina 4  
UEV/APRE Spatial Economics
UEV/APRE Spatial Economics Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UEV/APREL Local Economy
UEV/APREL Local Economy Zimní Angličtina 6  
UEV/ASAE Seminar on Actual Economic Issues in Public Sector
UEV/ASAE Seminar on Actual Economic Issues in Public Sector Letní Angličtina 3  
UEV/AVEK Public Economics
UEV/AVEK Public Economics Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UEV/AVFI Public Finance
UEV/AVFI Public Finance Letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UEV/KBAN Bankovnictví
UEV/KBAN Bankovnictví Zimní Čeština 4  
UEV/KBAT Bankovní transakce
UEV/KBAT Bankovní transakce Zimní Čeština 4  
UEV/KDTP Daňová teorie a politika
UEV/KDTP Daňová teorie a politika Letní Čeština 4  
UEV/KEKO1 Ekonomie I
UEV/KEKO1 Ekonomie I Zimní Čeština 6  
UEV/KEKO2 Ekonomie II
UEV/KEKO2 Ekonomie II Letní Čeština 6  
UEV/KESZ Ekonomika sociálního zabezpečení
UEV/KESZ Ekonomika sociálního zabezpečení Zimní Čeština 3  
UEV/KEVS Ekonomika veřejného sektoru
UEV/KEVS Ekonomika veřejného sektoru Zimní Čeština 4  
UEV/KEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II
UEV/KEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Zimní a letní Čeština 5  
UEV/KEVSL Ekonomika veřejných služeb
UEV/KEVSL Ekonomika veřejných služeb Letní Čeština 4  
UEV/KEVV Ekonomika vzdělávání a vonočasových aktivit
UEV/KEVV Ekonomika vzdělávání a vonočasových aktivit Zimní Čeština 4  
UEV/KEZD Ekonomika zdravotnictví
UEV/KEZD Ekonomika zdravotnictví Zimní Čeština 3  
UEV/KFPM Finanční a pojistná matematika
UEV/KFPM Finanční a pojistná matematika Zimní Čeština 3  
UEV/KFPO Finanční a pojistné operace
UEV/KFPO Finanční a pojistné operace Letní Čeština 3  
UEV/KHPO Hospodářská politika
UEV/KHPO Hospodářská politika Letní Čeština 4  
UEV/KHPU Hospodářská politika v EU
UEV/KHPU Hospodářská politika v EU Zimní Čeština 4  
UEV/KIAK Hospodářská kriminalita a insolvence
UEV/KIAK Hospodářská kriminalita a insolvence Zimní Čeština 5  
UEV/KIEK Institucionální ekonomie
UEV/KIEK Institucionální ekonomie Letní Čeština 2  
UEV/KMAE1 Makroekonomie I
UEV/KMAE1 Makroekonomie I Letní Čeština 5  
UEV/KMAK1 Makroekonomie I
UEV/KMAK1 Makroekonomie I Letní Čeština 4  
UEV/KMAK2 Makroekonomie II
UEV/KMAK2 Makroekonomie II Letní Čeština 4  
UEV/KMEK Matematická ekonomie
UEV/KMEK Matematická ekonomie Letní Čeština 4  
UEV/KMFI Místní a regionální finance
UEV/KMFI Místní a regionální finance Zimní Čeština 4  
UEV/KMIE1 Mikroekonomie I
UEV/KMIE1 Mikroekonomie I Zimní Čeština 5  
UEV/KMIK1 Mikroekonomie I
UEV/KMIK1 Mikroekonomie I Zimní Čeština 4  
UEV/KMIK2 Mikroekonomie II
UEV/KMIK2 Mikroekonomie II Zimní Čeština 4  
UEV/KMVS Management veřejného sektoru
UEV/KMVS Management veřejného sektoru Zimní Čeština 4  
UEV/KMZF Mezinárodní finance
UEV/KMZF Mezinárodní finance Letní Čeština 3  
UEV/KNEO Neziskové organizace
UEV/KNEO Neziskové organizace Letní Čeština 3  
UEV/KPOF Podnikové finance
UEV/KPOF Podnikové finance Letní Čeština 4  
UEV/KPOT Pojišťovací transakce
UEV/KPOT Pojišťovací transakce Letní Čeština 5  
UEV/KPRE Prostorová ekonomie
UEV/KPRE Prostorová ekonomie Zimní Čeština 4  
UEV/KROS Rozvojová studia
UEV/KROS Rozvojová studia Letní Čeština 4  
UEV/KSAE Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám ve veřejném sektoru
UEV/KSAE Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám ve veřejném sektoru Letní Čeština 3  
UEV/KSEK Světová ekonomika
UEV/KSEK Světová ekonomika Letní Čeština 3  
UEV/KSVE Světová ekonomika
UEV/KSVE Světová ekonomika Zimní Čeština 4  
UEV/KTEF Teorie financování projektů
UEV/KTEF Teorie financování projektů Letní Čeština 4  
UEV/KUNO Účetnictví neziskových organizací
UEV/KUNO Účetnictví neziskových organizací Zimní Čeština 3  
UEV/KVEK Veřejná ekonomie
UEV/KVEK Veřejná ekonomie Zimní Čeština 4  
UEV/KVEK2 Veřejná ekonomie II
UEV/KVEK2 Veřejná ekonomie II Zimní Čeština 4  
UEV/KVET Vývoj ekonomických teorií
UEV/KVET Vývoj ekonomických teorií Letní Čeština 4  
UEV/KVFI Veřejné finance
UEV/KVFI Veřejné finance Letní Čeština 4  
UEV/KVFI2 Veřejné finance II
UEV/KVFI2 Veřejné finance II Zimní Čeština 4  
UEV/KZAF Základy financí
UEV/KZAF Základy financí Zimní Čeština 5  
UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií
UEV/KZVET Základy vývoje ekonomických teorií Letní Čeština 2  
UEV/PBAN Bankovnictví
UEV/PBAN Bankovnictví Zimní Čeština 4  
UEV/PBAT Bankovní transakce
UEV/PBAT Bankovní transakce Zimní Čeština 4  
UEV/PDTP Daňová teorie a politika
UEV/PDTP Daňová teorie a politika Letní Čeština 4  
UEV/PEKO1 Ekonomie I
UEV/PEKO1 Ekonomie I Zimní Čeština 6  
UEV/PEKO2 Ekonomie II
UEV/PEKO2 Ekonomie II Letní Čeština 6  
UEV/PEOP Ekonomika a organizace pojišťovny
UEV/PEOP Ekonomika a organizace pojišťovny Letní Čeština 4  
UEV/PEOPO Ekonomika a organizace pojišťovny
UEV/PEOPO Ekonomika a organizace pojišťovny Letní Čeština 3  
UEV/PESZ Ekonomika sociálního zabezpečení
UEV/PESZ Ekonomika sociálního zabezpečení Zimní Čeština 3  
UEV/PEVS Ekonomika veřejného sektoru
UEV/PEVS Ekonomika veřejného sektoru Zimní Čeština 4  
UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II
UEV/PEVS2 Ekonomika veřejného sektoru II Zimní a letní Čeština 5  
UEV/PEVSL Ekonomika veřejných služeb
UEV/PEVSL Ekonomika veřejných služeb Letní Čeština 4  
UEV/PEVV Ekonomika vzdělávání a volnočasových aktivit
UEV/PEVV Ekonomika vzdělávání a volnočasových aktivit Zimní Čeština 4  
UEV/PEZD Ekonomika zdravotnictví
UEV/PEZD Ekonomika zdravotnictví Zimní Čeština 3  
UEV/PFPM Finanční a pojistná matematika
UEV/PFPM Finanční a pojistná matematika Zimní Čeština 3  
UEV/PFPO Finanční a pojistné operace
UEV/PFPO Finanční a pojistné operace Letní Čeština 3  
UEV/PHPO Hospodářská politika
UEV/PHPO Hospodářská politika Letní Čeština 4  
UEV/PHPU Hospodářská politika v EU
UEV/PHPU Hospodářská politika v EU Zimní Čeština 4  
UEV/PIAK Hospodářská kriminalita a insolvence
UEV/PIAK Hospodářská kriminalita a insolvence Zimní Čeština 5  
UEV/PIEK Institucionální ekonomie
UEV/PIEK Institucionální ekonomie Letní Čeština 2  
UEV/PMAE1 Makroekonomie I
UEV/PMAE1 Makroekonomie I Letní Čeština 5  
UEV/PMAK1 Makroekonomie I
UEV/PMAK1 Makroekonomie I Letní Čeština 4  
UEV/PMAK2 Makroekonomie II
UEV/PMAK2 Makroekonomie II Letní Čeština 4  
UEV/PMEK Matematická ekonomie
UEV/PMEK Matematická ekonomie Letní Čeština 4  
UEV/PMFI Místní a regionální finance
UEV/PMFI Místní a regionální finance Zimní Čeština 4  
UEV/PMIE1 Mikroekonomie I
UEV/PMIE1 Mikroekonomie I Zimní Čeština 5  
UEV/PMIK1 Mikroekonomie I
UEV/PMIK1 Mikroekonomie I Zimní Čeština 4  
UEV/PMIK2 Mikroekonomie II
UEV/PMIK2 Mikroekonomie II Zimní Čeština 4  
UEV/PMRFI Modelování rizik finančních institucí
UEV/PMRFI Modelování rizik finančních institucí Letní Čeština 5  
UEV/PMVS Management veřejného sektoru
UEV/PMVS Management veřejného sektoru Zimní Čeština 4  
UEV/PMZF Mezinárodní finance
UEV/PMZF Mezinárodní finance Letní Čeština 3  
UEV/PNEO Neziskové organizace
UEV/PNEO Neziskové organizace Letní Čeština 3  
UEV/PPOF Podnikové finance
UEV/PPOF Podnikové finance Letní Čeština 4  
UEV/PPOT Pojišťovací transakce
UEV/PPOT Pojišťovací transakce Letní Čeština 5  
UEV/PPRE Prostorová ekonomie
UEV/PPRE Prostorová ekonomie Zimní Čeština 4  
UEV/PROS Rozvojová studia
UEV/PROS Rozvojová studia Letní Čeština 4  
UEV/PSAE Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám ve veřejném sektoru
UEV/PSAE Seminář k aktuálním ekonomickým otázkám ve veřejném sektoru Letní Čeština 3  
UEV/PSEK Světová ekonomika
UEV/PSEK Světová ekonomika Letní Čeština 3  
UEV/PTEF Teorie financování projektů
UEV/PTEF Teorie financování projektů Letní Čeština 4  
UEV/PUNO Účetnictví neziskových organizací
UEV/PUNO Účetnictví neziskových organizací Zimní Čeština 3  
UEV/PVEK Veřejná ekonomie
UEV/PVEK Veřejná ekonomie Zimní Čeština 4  
UEV/PVEK2 Veřejná ekonomie II
UEV/PVEK2 Veřejná ekonomie II Zimní Čeština 4  
UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií
UEV/PVET Vývoj ekonomických teorií Letní Čeština 4  
UEV/PVFI Veřejné finance
UEV/PVFI Veřejné finance Letní Čeština 4  
UEV/PVFI2 Veřejné finance II
UEV/PVFI2 Veřejné finance II Zimní Čeština 4  
UEV/PZAF Základy financí
UEV/PZAF Základy financí Zimní Čeština 5  
UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií
UEV/PZVET Základy vývoje ekonomických teorií Letní Čeština 2